Sikkerhed når du handler hovedtelefoner på nettet?

Når du handler på nettet er sikkerheden altid en faktor, dette gælder også når du køber hovedtelefoner.

Så hvordan sikrer du dig så bedst når du handler på nettet ? Hvis du handler i danske netbutikker er det stort set de samme regler som gælder som når du handler i fysiske butikker. På den måde er du meget sikker, den danske stat passer på dig og dine rettigheder når du handler på nettet.

Hvis du derimod handler i netbutikker i udlandet er du dårligere stillet, inden for EU burde de samme regler gælde, men du kan ikke være sikker på at de bliver håndhævet på samme måde.

Handler du uden for EU kan man ikke være sikker på at lovgivningen kan hjælpe. For eksempel hvis du bestiller og betaler et sæt hovedtelefoner fra en netbutik i Uzbekistan er det meget sværere..

Hvis du ikke får dine bestilte trådløse hovedtelefoner fra Grado eller får nogle billige hovedtelefoner i stedet kan du desværre ikke stille meget op og forbrugerrådet kan ikke hjælpe, da netbutikken ligger langt uden for Danmark og endda uden for EU.

Der er dog en måde hvor du kan beskytte dig og det er ved at bruge Paypal. Paypal er det online største betalings systems firma i verdenen.

Paypal startede som selvstændigt men blev i 2002 købt af Ebay. På det tidspunkt var der ikke den samme tiltro til handel på internettet. Folk tænkte sig meget om før de ville købe for eksempel et headset fra Shure eller Beyerdynamic på nettet. Mange folk turde ikke bruge deres credit card til indkøb på nettet.

For at opbygge denne tillid kan man sige at Paypal tog sælgerens parti lige fra begyndelsen. Hvis du for eksempel bestiller et sæt hovedtelefoner fra en netbutik og betaler med Paypal. Hvis du så ikke modtager varen eller den ikke er som lovet anmelder du det til Paypal. Paypal tilbageholder så din betaling til sælger.

Det er så sælgers opgave at bevise over for Paypal at han har leveret varen og den er som lovet. Det kan godt være en omstændig affære for sælger og det kan godt tage lang tid for at bevise at varen virkelig er leveret.

Der er meget utilfredshed med Paypal blandt sælgere på nettet, de føler at paypal med deres køberbeskyttelse gør det for nemt at svindle. Dette kan du se ved et par enkelte Google søgninger.

Så hvis du vil handle i udenlandske netbutikker så få lavet en Paypal konto så har du ekstra beskyttelse.

Denne artikel er ment som guidelines du skal selv holde dig opdateret om paypals regler xxx.com er ikke ansvarlige for eventuelle tab ved brug af paypal.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *